Spring naar inhoud

Achtergrondinformatie

Toekomst landelijk gebied

De opgaven voor de binnenduinrand zijn onderdeel van het Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG). In het PPLG staan de doelen voor het mooi, leefbaar en gezond houden van het landelijk gebied.

In het gebiedsproces Zuid-Kennemerland zijn de provincie Noord-Holland, het Hoogheemraadschap Rijnland, gemeenten en natuurorganisaties in gesprek met bracheorganisaties en grondeigenaren hoe de ‘puzzel’ in de binnenduinrand het beste kan worden gelegd. Hierbij is de inbreng van lokale (belangen)organisaties, verenigingen, ondernemers en inwoners onmisbaar. 

Het gebiedsproces - Samenwerken aan een duurzame binnenduinrand

In een startnotitie hebben de samenwerkende partijen afgesproken hoe ze in het gebiedsproces willen samenwerken, hoe zij daar alle belanghebbenden bij betrekken (participatie) en wat de verschillende stappen zijn. De waardevolle inbreng van de omgeving draagt bij aan het maken van een goed advies. Zo kunnen de betrokken bestuurders afgewogen besluiten nemen. 

We werken samen aan deze vijf opgaven:

  • De biodiversiteit verbeteren
  • Een duurzaam watersysteem
  • Een duurzaam toekomstperspectief voor ondernemers
  • Kwaliteit van het waardevolle landschap
  • Verbeteren van de recreatiemogelijkheden

Login om verder te gaan

Blijf me betrekken en houd me op de hoogte.

Verversen

Cancel