Spring naar inhoud

Privacyverklaring Provincie Noord-Holland

Deze informatie moet worden gelezen in aanvulling op en in samenhang met de algemene informatie over het verwerken van persoonsgegevens door de Provincie Noord-Holland.

Algemeen

De provincie verwerkt verschillende categorieën persoonsgegevens van haar inwoners. Hieronder lees je voor welke doelen van het participatieproces persoonsgegevens worden verwerkt.

Doel

Verzamelen van goede ideeën van dagjesmensen, bewoners, ondernemers en belangenorganisaties.

Verzamelen van commentaar en aandachtspunten van participanten, op ingediende ideeën.

Een spelregel voor het indienen van ideeën is dat iedereen een plan en/of een argument mag indienen.

Subdoelen

  • Kunnen organiseren van een inloopavond.
  • Inzicht krijgen in waar de ideeën vandaan komen.
  • Inzicht geven aan bezoekers, planindieners en provincie in de argumenten voor of tegen een plan.
  • Zorgen voor een rechtmatig verloop van het online participatieproces 
  • Participanten op de hoogte kunnen houden van de voortgang van het participatieproces.

2. Grondslag

De provincie verwerkt deze persoonsgegevens op basis van een taak van algemeen belang, namelijk om te kunnen komen tot zorgvuldige voorbereiding van besluiten (Algemene wet bestuursrecht). Specifiek worden de gegevens, in een participatieproces, verwerkt om een zorgvuldig besluit te kunnen nemen.

3. Categorieën persoonsgegevens

Naam (voor- en achternaam): van 16 mei 2024 tot en met 17 juni 2024 vragen we mensen hun naam en e-mailadres achter te laten als ze zich aanmelden voor de bijeenkomsten.

IP-adressen: van 16 mei 2024 tot en met 17 juni 2024 worden tijdelijk IP-adressen opgeslagen om aanmeldingen voor de bijeenkomsten te faciliteren.

4. Bewaartermijnen

De provincie bewaart persoonsgegevens voor zolang dit noodzakelijk is voor de uitvoering van haar taken, of zoals is bepaald in de Archiefwet. Voor jouw persoonsgegevens die zijn verwerkt in het kader van Participatie Samen Slim naar Zee geldt het volgende:

De aanmeldingen voor de bijeenkomst worden bewaard op de server van de website tussen de periode 16 mei en 17 juni. Daarna zullen deze gegevens verwijderd worden.

Login om verder te gaan

Blijf me betrekken en houd me op de hoogte.

Verversen

Cancel