Spring naar inhoud

Denk mee over de toekomst van de binnenduinrand!

De binnenduinrand van Zuid-Kennemerland is een prachtig gebied om te wonen, te werken en je vrije tijd in door te brengen. Maar er komen verschillende uitdagingen op het gebied af. Zo verandert het klimaat, staat de natuur in de duinen onder druk en neemt het aantal inwoners en bezoekers toe. Om de binnenduinrand duurzaam, vitaal en aantrekkelijk te houden voor de toekomst, moeten er keuzes gemaakt worden. Dat is een flinke puzzel, want niet alles past overal.

We vragen daarom inwoners, ondernemers, organisaties en bezoekers in Zuid-Kennemerland om ons te helpen met het leggen van deze puzzel in het gebiedsproces Zuid-Kennemerland.
Via deze website en op drie bijeenkomsten in juni hebben mensen hun kennis, ervaring en wensen gedeeld over:

  • Bodem & Water
  • Ondernemend landschap 
  • Cultuurhistorisch landschap
  • Recreatie & gezond wonen
  • Biodivers landschap

Bedankt voor jullie inbreng!

Hartelijk dank voor jouw inbreng! Alle informatie en ideeën vind je hier binnenkort terug. In het najaar komt er een tweede ronde bijeenkomsten. Als jouw mailadres al bij ons bekend is, krijg je automatisch bericht over de volgende ronde.

Nieuw bij het gebiedsproces? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief.

Houd mij per e-mail op de hoogte
Hoe werkt het?
1. Informatie per thema verzamelen

In deze stap verzamelen we informatie op bijeenkomsten en via deze website. Hiermee worden vijf themakaarten gemaakt.

2. Met elkaar in gesprek over de resultaten van de eerste ronde

In deze stap bespreken we de vijf themakaarten. Ontbreekt er nog informatie? De themakaarten worden daarna aangevuld en gecombineerd.

3. Inzichtelijk maken van dilemma’s en kansen

In stap drie bekijken we welke kansen en knelpunten ontstaan, nu de themakaarten gecombineerd zijn. Welke mogelijkheden zien we?

4. Voorleggen aan bestuur

In stap vier leggen we alle informatie en het adviesrapport met de themakaarten voor aan de bestuurders. Deze informatie vormt de basis voor volgende stappen binnen het gebiedsproces.

Ingestuurde reacties

Bekijk hieronder de kaart van het hele gebied en de binnengekomen reacties.

Contact

Heb je vragen over de bijeenkomsten of het gebiedsproces?  

E-mailadres
Mail ons op zkl-am.pplg@noord-holland.nl

Houd mij per e-mail op de hoogte

Tijdlijn

10 juni – 8 juli 2024

Ronde 1: Informatie per thema ophalen

Najaar 2024

Ronde 2: Vragen en uitdagingen verzamelen

2025

Ronde 3: Kansen en oplossingen bedenken

In 2025

Het advies wordt aangeboden aan de betrokken bestuurders

2025 en volgende jaren

Maken van gebiedsvisie of - plannen

Login om verder te gaan

Blijf me betrekken en houd me op de hoogte.


Verversen

Cancel