Spring naar inhoud

Denk mee over de toekomst van de binnenduinrand!

De binnenduinrand van Zuid-Kennemerland is een prachtig gebied om te wonen, te werken en je vrije tijd in door te brengen. Maar er komen verschillende uitdagingen op het gebied af. Zo verandert het klimaat, staat de natuur in de duinen onder druk en neemt het aantal inwoners en bezoekers toe. Om de binnenduinrand duurzaam, vitaal en aantrekkelijk te houden voor de toekomst, moeten er keuzes gemaakt worden. Dat is een flinke puzzel, want niet alles past overal.

Meer informatie

We vragen daarom inwoners, ondernemers, organisaties en bezoekers in Zuid-Kennemerland om ons te helpen met het leggen van deze puzzel in het gebiedsproces Zuid-Kennemerland. Wil je meedoen? Deel dan jouw kennis, ervaring en wensen over:

 • Bodem & Water
 • Ondernemend landschap 
 • Cultuurhistorisch landschap
 • Recreatie & gezond wonen
 • Biodivers landschap

We onderzoeken samen wat de opgaven en wensen zijn en tot welke kansen en knelpunten deze leiden. Er worden nog geen keuzes gemaakt. We verzamelen nu informatie en ideeën om later zorgvuldig beslissingen te kunnen nemen. Jouw kennis en ervaring dragen hieraan bij.

Ga naar jouw gebied om mee te doen:

Omgeving noord (Santpoort)
Omgeving midden (Haarlem-West)
Omgeving zuid (Vogelenzang-Aerdenhout)
Hoe werkt het?
1. Informatie per thema verzamelen

In deze stap verzamelen we informatie op bijeenkomsten en via deze website. Hiermee worden vijf themakaarten gemaakt.

2. Met elkaar in gesprek over de resultaten van de eerste ronde

In deze stap bespreken we de vijf themakaarten. Ontbreekt er nog informatie? De themakaarten worden daarna aangevuld en gecombineerd.

3. Inzichtelijk maken van dilemma’s en kansen

In stap drie bekijken we welke kansen en knelpunten ontstaan, nu de themakaarten gecombineerd zijn. Welke mogelijkheden zien we?

4. Voorleggen aan bestuur

In stap vier leggen we alle informatie en het adviesrapport met de themakaarten voor aan de bestuurders. Deze informatie vormt de basis voor volgende stappen binnen het gebiedsproces.

Ingestuurde reacties

Bekijk hiernaast de kaart van het hele gebied en de binnengekomen reacties.

Jouw kennis en ervaringen delen? Dit kan via deze website, van 10 juni tot en met 8 juli 2024

Omgeving noord (Santpoort)
Omgeving midden (Haarlem-West)
Omgeving zuid (Vogelenzang-Aerdenhout)

Spelregels

Fijn dat je een bijdrage wilt leveren aan een duurzame binnenduinrand. Om ervoor te zorgen dat iedereen goed kan meedoen, hebben we een paar spelregels opgesteld. Het gaat op dit moment alleen om de eerste verkenning van ‘onze binnenduinrand’. 

 • Jouw reactie of aanvulling gaat over de binnenduinrand in Zuid-Kennemerland.
 • Jouw reactie of aanvulling heeft te maken met de vijf hoofdthema’s.
 • Reacties of ideeën moeten passen binnen de wet.
 • Er zijn verschillende belangen, die allemaal meetellen. Tegelijk telt niet elk belang even zwaar. Een doel dat in de wet of door de politiek is vastgesteld, telt bijvoorbeeld zwaarder dan een wens van een organisatie of particulier. Bij de kaarten wordt de status van verschillende doelen weergegeven.
 • Het gaat om een proces van meerdere jaren. We doen nu onderzoek en verkennen mogelijkheden. Pas in een latere stap worden beslissingen genomen.
 • De beslissingen worden genomen door bestuurders. Afhankelijk van het thema is dit aan Gedeputeerde Staten, Provinciale Staten, colleges van burgemeester & wethouders, gemeenteraden of het Algemene of Dagelijks Bestuur van het Waterschap.
 • We behandelen elkaar met respect.
 • Jouw reacties worden meegenomen in het proces.

Contact

Heb je vragen over de bijeenkomsten of het gebiedsproces?  

E-mailadres
Mail ons op zkl-am.pplg@noord-holland.nl

Houd mij per e-mail op de hoogte

Tijdlijn

10 juni – 8 juli 2024

Ronde 1: Informatie per thema ophalen

Najaar 2024

Ronde 2: Vragen en uitdagingen verzamelen

2025

Ronde 3: Kansen en oplossingen bedenken

In 2025

Het advies wordt aangeboden aan de betrokken bestuurders

2025 en volgende jaren

Maken van gebiedsvisie of - plannen

Login om verder te gaan

Blijf me betrekken en houd me op de hoogte.

Verversen

Cancel